Näringslivskontoren i Region 10 boostar sig med kunskap om hållbar affärsutveckling

Till sin hjälp har man knutit till sig nätverket Sustainergies som hjälper affärscoacherna att bli så skickliga som möjligt i att integrera hållbar utveckling som ett perspektiv i sin coachning av de lokala småföretagarna. För att nå Globala målen krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social och miljömässig hållbarhet. Oavsett hur stort eller litet ett företag är och oavsett bransch kan alla företag bidra till Globala målen. I grunden handlar det om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt i alla led.

Utbildning i hållbar företagsutveckling

Affärscoacherna i Region 10 träffades i Lycksele i slutet av april för att att öka sitt kunnande om hållbart företagande. Att låta företagarens egna drivkrafter verka för en hållbar företagsutveckling – det var ett av de viktiga budskapen Markus Danell från Sustainergies lämnade till affärscoacherna i Region 10. Oftast görs det redan en hel massa i företagen som kopplar till några av de globala målen. Genom att belysa det blir det enklare att förstå hur företagen kan göra ännu fler tilltag som bidrar till hållbar utveckling.

Markus Danell från nätverket Sustainsergies förklarade vad begreppet hållbarhet betyder och delade med sig av innebörden, bakgrund, fakta och vilka möjligheter hållbart företagande ger. Det var en delvis interaktiv workshop där affärscoacherna bland annat fick diskutera med varandra och prova på att lösa aktuella hållbarhetsutmaningar.

- Att tänka på miljöaspekten redan från start kan vara en förutsättning för att bolag ska lyckas i framtiden. Säger Robert Salomonsson, affärscoach i Storumans kommun med innovationer som specialitet.

- Vi vet att många företagare i vår region redan idag jobbar med hållbarhet. Det vi kan hjälpa till med är att belysa dessa insatser och betona vikten av att faktiskt berätta om det man gör. Kanske kan man också genom att addera någon insats rent konkret påverka utvecklingen i samhället positivt. Säger Aleksandra Simanovskaya, affärscoach i Malå med generations- och ägarskiften som specialitet.

Katti Lundstrom • 072-217 80 43 • katti.lundstrom@storuman.se • www.mojligheternasregion.se

Translate the website with Google translate.