Logotyp

Åsele kommun har en grafisk profil och ny logotyp sedan 2018. Med ett nytt och modernt utseende vill kommunen nå ut bättre och bli mer synlig i dagens stora informationsflöde, både internt och externt.

Kommunens logotyp är en av de viktigaste representanterna för oss och vår kommun. Den utgör grunden i kommunens visuella identitet och ska användas som avsändare i all vår kommunikation. Därför är det viktigt att vi behandlar logotypen konsekvent och varsamt.

Logotypen består av två delar, symbolen och ordbilden med kommunen namn. Symbolen är avbildad i rött och gult och ordbilden är avbildad i rött. Grafisk binds dessa ihop med cirkeln över bokstaven Å i Åsele. Dessa bildar tillsammans en helhet som aldrig får ritas om eller förvrängas. Den får inte heller användas i några andra färger. Använd alltid de färdiga logotyporiginalen. Ladda ner logotyper här.

I löpande text skrivs kommunens namn med versal (stor bokstav) inledningsbokstav och k i kommun ska vara gemen (liten bokstav): Åsele kommun och med ett mellanslag mellan Åsele och kommun. Observera att logotypen och symbolen inte får användas i löpande text.

Betydelse

Den nya logotypen är framtagen med utgångspunkt från kommunvapnet, vilket också gäller färgerna där guldet i kommunvapnet representeras av gult i logotypen.

Den något abstrakta logotypen symboliserar den anda av nytänkande och konstnärlig frihet som präglar kommunen. Den runda formen är en omarbetning av kommunvapnets renhorn men vid närmare anblick bildar renhornen stiliserade människor i fri rörelse. Alla människor strävar mot gemenskap och tillhörighet vilket symboliseras av cirklar i kommunens röda och gula färger. Cirklarna kan också tolkas som solen och månen, eller som platser utmärkt på en karta. Renhornen kan också tolkas som barn som leker eller vittror som dansar. Betraktaren kan se fler betydelser och göra tolkningar av loggan vilket åter igen speglar kommunens nytänkande.

Den huvudsakliga känsla som logotypen vill förmedla glädje, kreativitet och rörelse.

Ladda ner logotypen via den här länken.

Translate the website with Google translate.