Valnämnden

Kommunens valnämnd ansvarar för det praktiska genomförandet vid de allmänna valen, val till Europaparlamentet och vid folkomröstningar. Valnämnden har bland annat hand om vallokaler/röstningslokaler, utse valförättare, tillhandahålla valmaterial, preliminära röstsammanräkning, inrapportering till länsstyrelsen m m.

Allmänna val
Val till riksdagen, landstingfullmäktige och kommunfullmäktige hålls vart fjärde år på den tredje söndagen i september.

Val till Europaparlamentet
Val till Europaparlamentet hålls i juni vart femte år. Val hölls senast i maj år 2014.

Folkomröstningar
På senare tid har folkomröstningar hållits om EU-medlemskap år 1994 och år 2003 om införandet av euron som valuta.

Valmyndighet
Länstyrelsen är den regionala valmyndigheten. Länsstyrelsen beslutar om valdistriktsindelning och svarar för den slutliga sammanräkningen vid val och riksomfattande folkomröstningar.

Det övergripande ansvaret har den centrala valmyndigheten som t ex upprättar röstlängder och skickar ut röstkort.

Resultat av val och folkomröstningar finns på den centrala valmyndighetens hemsida.

Valnämndens ledamöter är

NAMN PARTI UPPDRAG
Linda Nordlander Socialdemokraterna Ordförande
Sylvia Schöne Centern Vice ordförande
Henrik Samuelsson Socialdemokraterna Ledamot
Vivi-Ann Bäcklund Socialdemokraterna Ledamot
Ulla Sundberg Åsele Partiet Ledamot
     
ERSÄTTARE    
NAMN PARTI UPPDRAG
Roger Jakobsson Socialdemokraterna Ersättare
Ulla Isaksson Socialdemokraterna Ersättare
Birgitta Jonsson Socialdemokraterna Ersättare
Siri Westman Åselepartiet Ersättare
Greger Jonsson Liberalerna Ersättare

Translate the website with Google translate.