Vitterhuset

Vitterhuset består av enorma stenblock som placerats i en väldig grottformation som liknar ett hus. Det enorma klippblocket som vilar som tak ser ut att balansera med bara några millimeters marginal, men har legat så sedan istiden. Den märkliga stenformationen har givit upphov till sägnen om Vittra som ska husera i grottan under klippblocken.

Vitterhuset ligger i byn Östernoret, cirka 12 km utanför Åsele centralort. Stenformationen nås från Östernorets badplats genom efter en enkel vandring över Vittermyren och genom skogen. Över Vittermyren går en träbro varifrån man kan skymta vitterfigurer i skogsbrynet. Längs ledens våtare delar finns också spångar utlagda för att underlätta framkomligheten.

Foto: Ralf Rödel
Foto: Ralf Rödel

Vandringsleden är lättframkomlig och passar utmärkta att gå med barn. Leden slutar vid Vitterhuset där det finns en grillplats och bänkar där man kan ta en fikapaus och beundra den mäktiga stenformationen.

Foto Christian Ortner
Foto: Christian Ortner

Den äventyrslystne kan även ge sig ut längs Äventyrsbanan som sträcker sig genom skogen runtom stenformationen. Äventyrsbanan består av olika hinder som den äventyrslystne ska ta sig över, under eller igenom. Tänk på att alla aktiviteter längs Äventryrsbanan sker på egen risk. 

Äventyrsbanan kan nås via en avtagsled från leden som leder fram till Vitterhuset, eller via en trappa som leder upp till bergstoppen som Vitterhuset vilar invid. På bergstoppen finns även ett utkikstorn varifrån man har utsikt över det kringliggande skogslandskapet och Vispsjön som ligger strax intill.

Foto: Ralf Rödel
Foto: Ralf Rödel

Efter vandringen tillbaka till utgångspunkten kan man avsluta utflykten med att ta ett svalkande dopp i Vispsjön vid badplatsen.

Vitterhuset och dess vandringsled är en del av Stämpeljakten och har därför informationsblad uppsatta längsmed leden. Informationsbladen berättar sägnen om Vittra som sägs husera i Vitterhuset. Läs mer om Stämpeljakten här.

Hitta hit

  • Från Åsele centrum kör du söderut längs väg 90 i riktning mot Junsele.
  • Efter cirka 12 km kommer du till byn Östernoret. Där finns en skylt på höger sida vägen som visar en avtagsväg åt vänster.
  • Ta vänster vid skylten in på en grusväg som leder till parkeringsplatsen vid Östernorets badplats.
  • Från Badplatsen finns en vandringsled som leder över myren fram till Vitterhuset.

Translate the website with Google translate.