Jåvva Gaavna

Jåvva gaavna, barnbok skriven på syd- och nordsamiska, viktig del i att revitalisera de samiska språken.

Uf- gärja, ett företag startat av Alva Fjellström och Maret Kuhmunen som går sista året på gymnasiet i Jokkmokk på samiska samhällsprogrammet. Under sista året ska de starta, driva och lägga ner ett företag, och dem valde att skriva en barnbok på syd- och nordsamiska med tecknade illustrationer.

Alva kom till Åsele bibliotek på självaste kvinnodagen den 8 mars för att presentera boken och prata om hur idéen växte fram hos de två gymnasieeleverna. Det var fullt med barn och vuxna på biblioteket som hade kommit för att lyssna på Alva som läste boken och samtidigt översatte till svenska så alla kunde hänga med i historien. Efter presentationen bjöd biblioteket på fika samt festis till barnen och kaffe/te till de vuxna. Alla barn som var där fick dra en lott som senare drogs och två lyckliga barn blev vinnare av en pris var.  

Sjeltien reeremetjïelte/ Åsele samiska förvaltningskommun fick en ansökan från företaget om stöd till att trycka böckerna hösten 2021, vi tog upp ansökan i samrådet som enstämmig gick in för att stödja företaget samt köpa 10 böcker. En av uppdragen till förvaltningskommunen är att stödja och revitalisera de samiska språken, och ett sådant projekt ansåg vi var ett viktigt bidrag i detta arbetet. 

Translate the website with Google translate.