Begravningsombud

Begravningsombudet granskar hur begravningar sköts för personer som inte tillhör Svenska kyrkan.

Det är Länsstyrelsen som utser begravningsombuden.

Begravningsombudets uppdrag

Begravningsombudet ska:

  • Känna till hur begravningsverksamheten är organiserad. Dessutom hur den utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten.
  • Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter.
  • Hos huvudmannen för begravningsverksamheten föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till ombudets kännedom.
  • Skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker huvudmannens förslag till begravningsavgift. Om förslaget avstyrks ska ombudet skriftligen motivera det och lämna eget förslag till begravningsavgift.

Translate the website with Google translate.