En kommun fri från våld

I projektet "En kommun fri från våld" arbetar vi med en så kallad Hela-kommunen–ansats och de tre förändringsidéerna: våld , genus och åskådarperspektiv som synliggör vad som är våld, utmanar destruktiva könsnormer och stärker förmågan till aktiva åskådaringripanden.