Fredrika skola

Fredrika skola är beläget ca 6 mil öster om Åsele i riktning mot Umeå. Skolan ligger mitt i byn och har närhet till vacker natur. Miljön runt skolan och i byn används i det pedagogiska arbetet och är en källa till inspiration.

Fredrika skola är en F-6 skola med alla möjligheter som en byaskola ger. Vi utforskar närmiljön och får hjälp av närsamhället när vi vill lära oss mer än vad som kan rymmas i en lärobok. 

Samtliga årskurser delar klassrum och i klassrummet arbetar vi både åldersblandat och årskursvis beroende på lektionens syfte och elevernas individuella behov. Det finns en skolgård som inbjuder till lek.

Vi har ett nära samarbete med förskolan och fritids för att elever och barn ska få de utmaningar som de behöver och få känna sig behövd och uppskattad.
För att nå Fredrika skola ring 070-370 49 20 eller maila josefin.oberg@aselecentralskola.se

Från HT-18 åker mellanstadieeleverna, (ÅK-4, 5 och 6), till Åsele en dag i veckan för att ha slöjd och hemkunskap.
Eleverna är då hela dagen tillsammans med sina jämnåriga i Åsele och när det är dags att börja 7:an har de full koll på klasskamrater och lokaler.

Translate the website with Google translate.