Allmän förskola

E-tjänst för att ansöka om förskoleplats eller fritidshem

Allmän förskola
Allmän förskola gäller från höstterminen det år barnet fyller 3 år och omfattar 15 timmar/vecka eller minst 525 timmar/år. Verksamheten följer tidsmässigt läsårstiderna på grundskolan vilket innebär att barnen har lov samma dagar som grundskolan. Deltagandet i allmän förskola för 3-5-åringar är avgiftsfri.

Syfte
Syftet med den allmänna förskolan är att samtliga 3-5-åringar ska ges samma möjlighet att ta del av förskolans pedagogiska verksamhet och gruppgemenskap oavsett om familjen har behov av barnomsorg eller inte. Staten vill på detta sätt visa att förskolan är till för barnens skull och inte enbart för föräldrarnas behov av barnomsorg.

Skolskjutsar
Kommunen erbjuder inte skolskjuts till barn i den allmänna förskolan.

Translate the website with Google translate.