Förskolan Villan

Vår förskola är belägen i tätorten, på Finn Pålsväg 6. Vi har nära till skog och andra naturaktiviteter, något som vi använder ofta och gärna i vår verksamhet. Simhall, idrottshall och ishall ligger på bekvämt gångavstånd och detta är också något vi ser till att ta vara på.

E-tjänst för att ansöka om förskoleplats eller fritidshem

Att se varje barn som den unika person de är och möta dem där, är en ledstjärna i verksamheten samt att utgå från leken för att utveckla det lustfyllda lärandet.
Vi arbetar för att barnen skall känna trygghet i gruppen och tillit till sin egen förmåga.

Förskolan Villan består av tre avdelningar: Smulan, Skorpan och Lyan. På varje avdelning finns plats för 18 barn mellan 1-5 år. Våra öppettider är 06:30 - 18:00.

Förskolan kommer under 2024 att hållas stängd följande dagar: måndag 17 juni samt fredag 16 augusti. Personalen kommer under dessa dagar att arbeta med utvärdering och planering av verksamheten samt utbildning.

Translate the website with Google translate.