Extra tillägg

Under vissa förutsättningar kan du ha rätt till extra tillägg.

Studerar man på gymnasiet och familjen har låg inkomst kan man ansöka om extra tillägg. Förutsättningarna för att få extra tillägg är att din familj har en årsinkomst, före skatt, som understiger 125.000 kronor. Mer om vilka andra regler som gäller samt ansökan hittar ni på CSN:s hemsida.

Translate the website with Google translate.