Gymnasieval och antagning

Under början av året sker valet till kommande gymnasiestudier. Val till gymnasieskolorna sker under två perioder - en ordinarie valperiod och en omvalsperiod.

Den ordinarie valperioden är 8 januari - 8 februari 2024. Ett preliminärt antagningsbesked visas på webben den 15 april under kvällen. Detta är dock inte det slutgiltiga antagningsbeskedet.

Omvalsperiod 15 april - 15 maj 2024.

Slutgiltiga antagningen är klar i 28 juni. När den slutliga antagningen är klar måste samtliga svara på antagningsbeskedet. Ett uteblivet svar räknas som att man inte har för avsikt att börja studera på den gymnasieutbildning man blivit antagen till. Sista dag att svara på antagningsbeskedet via webben är 2 augusti 2024.

Reservtagningen sker under augusti 2024. Då är det även möjligt att söka till lediga platser.

Aktuella datum för gymnasieantagningen 2024 finns på följande adress:

https://www.gymnasieantagningen.nu/barn-och-utbildning/gymnasieskola/gymnasieantagningen-for-vasterbottens-lan/soka-och-komma-in/ansokningstider-2024

OBS! Tänk på att andra ansökningstider kan gälla till riksgymnasium och idrottsgymnasium.

Translate the website with Google translate.