Gymnasieval och antagning

Under början av året sker valet till kommande gymnasiestudier. Val till gymnasieskolorna sker under två perioder - en ordinarie valperiod och en omvalsperiod.

Den ordinarie valperioden är 10 januari - 9 februari 2023. Ett preliminärt antagningsbesked visas på webben den 3 april under kvällen. Detta är dock inte det slutgiltiga antagningsbeskedet.

Omvalsperiod 3 april - 2 maj 2023.

Slutgiltiga antagningen är klar i 27 juni. När den slutliga antagningen är klar måste samtliga svara på antagningsbeskedet. Ett uteblivet svar räknas som att man inte har för avsikt att börja studera på den gymnasieutbildning man blivit antagen till. Sista dag att svara på antagningsbeskedet via webben är 4 augusti 2023.

Reservtagningen sker under augusti 2023. Då är det även möjligt att söka till lediga platser.

Aktuella datum för gymnasieantagningen 2023 finns på följande adress:

https://www.gymnasieantagningen.nu/barn-och-utbildning/gymnasieskola/gymnasieantagningen-for-vasterbottens-lan/soka-och-komma-in/ansokningstider-2023

OBS! Tänk på att andra ansökningstider kan gälla till riksgymnasium och idrottsgymnasium.

Translate the website with Google translate.