Offentliga handlingar

Enligt Tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar, är en allmän handling en skrift, en bild eller ljud- och/eller bildinspelning som kan ses, höras eller uppfattas med tekniska hjälpmedel. Handlingen ska vara upprättad av, utgående från eller inkommen till myndigheten och förvaras där. Exempel på handlingar som kan vara allmänna är protokoll, brev, kartor, filmer, ritningar, e-post, telefax, fotografier och digitala lagringsmedier.

Vissa handlingar finns publicerade här på hemsidan, till exempel alla politiska protokoll från och med 2014 och framåt. Andra handlingar behöver du begära att få ut eller få se på plats i kommunhuset, skolan eller andra ställen med arkiv. Att få ut kopior på handlingar kan i vissa fall kosta pengar. Taxor för utlämnande av allmän handling kan du läsa mer om här.

Kommunen hanterar också en mängd handlingar som inte är offentliga utan som är arbetsmaterial hos medarbetarna. Handlingen blir inte offentlig förrän den anses vara upprättad, det vill säga färdigställd. Till exempel är det material som produceras under handläggning av ett ärende inte offentlig, men däremot blir det färdiga beslutet offentligt.

Translate the website with Google translate.