Radon

Radon i byggnader kommer från berg, jord, byggnadsmaterial och vatten. När radiumatomer sönderfaller bildas radon, som är en lukt- och färglös gas.

Förhöjda radongashalter i inomhusluft bör åtgärdas eftersom de kan innebära vissa hälsorisker. Flerbostadshus och villor med blå lättbetong i väggarna kan ge förhöjda radonhalter.

Radonmätning

Kommunen utför inga mätningar åt enskilda personer eller enskilda företag. På marknaden finns idag ett antal företag som erbjuder spårfilmsmätningar från varierande någon vecka till långtidsmätningar.

Ackrediterade företag som utför radonmätningar finns på Swedacs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Radonsanering

Tidigare har det funnits möjlighet att ansöka om bidrag för att genomföra radonsanering, men den möjligheten försvann den 1 januari 2015. Du kan istället få rotavdrag på arbetskostnaden.

Translate the website with Google translate.