Baksjölidens kvarnanläggning

Drygt en mil utanför Fredrika ligger Baksjölidens skvaltkvarn och spånhyvel. Kvarnanläggningen, som har anor från 1860-talet, ligger i anslutning till ett naturreservat och ett område av fångstgropar. Ett besök vid Baksjölidens kvarnanläggning är erbjuder ett möte mellan kultur och friluftsliv.

Vid skvaltkvarnen maldes bakjölidbornas sädesslag till mjöl. Kvarnen kunde även användas för att "gröpa" korn för brännvinstillverkning. Spånsågen användes för tillverkning av spån till takläggning. 

Intill kvarnanläggningen, i anslutning till naturreservatet, finns ett vindskydd med grillplats. I närheten finns också ett område av fångstgropar som man kan titta på. Fångstgropar användes under lång tid för att fånga älg och andra djur genom att driva dem mot de djupa groparna som de ramlade ned i.

Guidning
Den som vill veta mer om historien bakom Baksjölidens kvarnanläggning kan boka en guidad tur av anläggningen.
Kontakt: Jon-Erik 070-628 51 35

Hitta hit

  • Kör cirka 6 mil från Åsele centrum längs väg 92 i riktning mot Umeå.
  • Efter 6 mil svänger du vänster in på Lyckselevägen mot Fredrika.
  • Fortsätt rakt fram på Lyckselevägen under 11 km.
  • Efter 11 km svänger du höger in på en avtagsväg.
  • Fortsätt 4,1 km på den avtagsvägen för att nå Baksjöliden.

Translate the website with Google translate.