Sagavägen

Sagavägen – äventyrlig och imponerande. Kontrastfylld natur och en intressant kultur med genuina upplevelser.

Egentligen var det Helgelandskustens många historier och sägner som gav upphov till namnet på denna tvärförbindelse mellan Norge och Sverige. Men i verkligheten framstår hela Sagavägen som en äventyrlig historia med både spänning, variation och romantik. Vägen har verkligen allt en bra historia bör innehålla; till en början väcker den förväntningar, håller konstant intresset uppe och slutar lyckligt oavsett från vilket håll du kommer.

På den svenska sidan är det Örnsköldsvik, Åsele och Vilhelmina som finns efter Sagavägen. 

 

 

S A G A V Ä G E N – Från kust till kyst (sagavegen.com)

Translate the website with Google translate.