Kulturhusets muralmålning

En av gavlarna på Åsele Kulturhus pryds från och med sommaren 2019 av en enorm muralmålning. Målningen är skapad av konstnären Q (Anya Blom) som under Åsele Marknad 2019 uppförde konstverket under en fem dagar lång live art show.

Muralmålningar är konstverk som uppförs som en fast del av den miljö i vilken den skapas. Konstverken uppförs ofta direkt på den yta där de ska presenteras vilket mestadels utgörs av murar eller väggar till byggnader, med de kan också skapas på andra ytor för att sedan monteras på den plats där de ska presenteras. Q beskriver muralmålningar som följande:

"Konstverken vitaliserar stadsrum och byggnader, verkar tankeväckande samt skapar upplevelser och trivsel för medborgare och besökare. Konstupplevelser bör inte begränsas till gallerier eller museer. Muralmålningar strävar efter att skapa konst som är till för alla."     

Foto: Lin Kleiven 

Under sin karriär har Q deltagit i ett flertal projekt där muralmålningar skapats i olika städer runt om i Sverige. Muralmålningen i Åsele är placerad på gaveln över Fritidsgårdens ingång och täcker en yta på 120 m2. Q beskriver den som skapad utifrån den uråldriga koppling som människan har till naturen och djurriket. 

Kopplingen till naturen kan sägas fånga själva essensen av Åsele som ligger belägen i en dal där Ångermanälven gör en av sina slingrande vändningar. Runt om reser sig de kulliga bergen med sin trolska lappländska barrskog där djur och människor möts i ett stilla samförstånd.

Translate the website with Google translate.