Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden hanterar frågor som rör byggnadsärenden, miljöärenden och vissa myndighetsbeslut inom räddningstjänsten.

NAMN PARTI UPPDRAG
Tomas Ekman Socialdemokraterna Ordförande
Roger Söderström Centerpartiet Vice ordförande
Roger Jakobsson Socialdemokraterna Ledamot
Erik Danielsson Socialdemokraterna Ledamot
Enar Nordin Åselepartiet Ledamot
     
ERSÄTTARE    
NAMN PARTI UPPDRAG
Henrik Samuelsson  Socialdemokraterna Ersättare
Lars-Gunnar Johansson Socialdemokraterna Ersättare
Peter Danielsson Socialdemokraterna Ersättare
Paul Eriksson Åselepartiet Ersättare
Alf Johansson Centerpartiet Ersättare

 

Translate the website with Google translate.