Elevhälsa

Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt stödja eleven mot utbildningens mål. Elevhälsan ska arbeta för en hälsofrämjande skolutveckling samt präglas av ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, pyskologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.


Skolsköterska
Johanna Dahlberg
Tisdag, 7.30-16.00 (Ojämna veckor)
Onsdag 7.30-16.00
Torsdag 7.30-16.00
Tel: 0941 – 141 25, 072-254 54 55

Skolkurator
Kristina Bäck
Tel: 0941-141 02

Skolläkare
Lena Jirlén
Bokas genom skolsköterska

Translate the website with Google translate.