Åsele Centralskola

Åsele Centralskola ligger i hjärtat av Åsele och är en F-9 skola. Skolan har välutbildade och behöriga lärare samt uppvisar ett bra resultat. 2010 blev vi rankade Sveriges bästa skolkommun av tidningen Skolvärlden.

Vi har en skolgård som inbjuder till lek. På skolgården finns en egen grillkoja som används flitigt av förskoleklass och fritids. I anslutning till skolan ligger ishall, simhall, sporthall och fotbollsplaner.

Ett elljusspår finns också i närheten av skolan. Naturen runt skolan används i det pedagogiska arbetet och är en källa till inspiration, kunskap och upplevelser.

Slalombacken i kommunen, Åslia besöker vi på friluftsdagar under vintern.

Den kommunala Kulturskolan har sin verksamhet i skolans lokaler och är mycket populär bland eleverna. Där spelar elever från åk 3-9, se mer information under flik Kulturskola.

Det finns inga friskolor i kommunen.

Translate the website with Google translate.