Lönekontoret

Löner arbetar med personal- och lönefrågor: löneutbetalningar, övrig löneadministration som arbetsgivarintyg, intyg om arbete, sjukanmälningar, inkomstuppgifter till försäkringskassan etc.

Vi administrerar även schema- och bemanningssystemet BeSched.

Från och med februari 2017 skickar vi inte längre ut lönespecifikation med posten.
Numera får du ditt lönebesked elektroniskt och det innehåller samma information som det tidigare tryckta lönebeskedet.

Följ länkarna i länkrutan för att läsa mer om e-lönebesked och hur du anmäler vilket konto du vill få din lön insatt på.

Translate the website with Google translate.