Statens servicecenter

Statens servicecenter är lokaliserat på Kulturhuset och hjälper till med ärenden gällande Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket.

Öppettider:

Onsdagar kl 10.00 – 15.00. Lunchstängt kl 12.00 – 13.00
Onsdag 27 oktober är det stängt pga. utbildning.

Translate the website with Google translate.