Avgifter

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen fr.o.m. 2018-01-01

Service- och omvårdnadsavgifter

Nivå 1   0-2 timmar      350 kr/månad

Nivå 2   1-10 timmar     696 kr/månad

Nivå 3   10-25 timmar    1 045 kr/månad

Nivå 4   25-                   2 089 kr/månad

Om den enskilde inte medverkar till att lämna begärda uppgifter så att rätt avgiftsutrymme kan fastställas så kommer högsta avgift inom respektive avgiftsslag som omfattas av maxtaxan att uttagas.

Övriga avgifter

Trygghetslarm:
230 kr/månad

Depositionsavgift vid installation trygghetslarm:
250 kr

Korttidsboende:
191 kr/dygn (varav 92 kr/dag för mat och 99 kr/dag för omvårdnad)

Inskrivna i hemsjukvård:
200 kr/besök (max 1200 kr under en ettårsperiod)

Kostpriser

Helt kostabonnemang 3 525 kr/månad 
Kostabonnemang, lunch och middag inkl. kaffe 2 855 kr/månad, 
81% av helt abonnemang 
Kostabonnemang, frukost samt lunch eller middag inkl. kaffe 
2 150 kr/månad, 61% av helt abonnemang

Frukost 30 kr/måltid
Lunch eller middag 62 kr/måltid
Kaffe med bröd 25 kr/st.

Matlådor, ordinärt boende 62 kr/portion

Besökare som äter i matsalen Åseborg / Duvan 95 kr/måltid

Fotvård  265 kr/behandling

Serviceavgift ( städ, ledsagning, mm )   360 kr/timme