Avgifter

Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen fr.o.m. 2021-01-01

Service- och omvårdnadsavgifter

Nivå 1   0-10 timmar       713 kr/månad

Nivå 2   10-25 timmar     1069 kr/månad

Nivå 3   25- timmar         2 139 kr/månad

Om den enskilde inte medverkar till att lämna begärda uppgifter så att rätt avgiftsutrymme kan fastställas så kommer högsta avgift inom respektive avgiftsslag som omfattas av maxtaxan att uttagas.

Övriga avgifter

Trygghetslarm:
260 kr/månad

Depositionsavgift vid installation trygghetslarm:
260 kr

Korttidsboende:
196 kr/dygn

Hemsjukvård               400 kr/månad (inskrivna i hemsjukvård)
Enstaka hembesök       200 kr/besök (ej inskrivna i hemsjukvård)

Särskilt boende i kommunens äldreboenden är alltid Nivå 3

Ovanstående avgifter ingår i maxtaxan och den totala avgiften kan därför inte bli mer än 2 139 kr/månad (år 2021) för en enskild person. Avgifterna kan bli lägre, beroende på vilken inkomst man har.
Om socialtjänsten inte får de uppgifter de behöver för att kunna räkna ut rätt avgift, kommer högsta avgiften att tas ut.

Matdistribution

För matdistribution tas en fast avgift ut.      10 kr/måltid
Matkostnad korttidsboende          125 kr/dygn

Kostpriser

Helt kostabonnemang 3 830 kr/månad
100% frukost, lunch, middag, eftermiddagsfika, kvällsfika (kaffe på maten ingår alltid i kostabonnemang)
Alltid 100% vid boende på särskilt boende

Matlådor, ordinärt boende 67 kr/portion

Besökare som äter i matsalen Åseborg / Duvan 98 kr/måltid

Fotvård  360 kr/behandling

Ledsagning
För ledsagning tas en avgift ut för att täcka omkostnader för ledsagares resa. Avgiften är ledsagarens resekostnad beräknat enligt länstrafikens taxa.

Translate the website with Google translate.