Smittsamma sjukdomar

Smittsamma sjukdomar kan spridas mellan människor, mellan djur och människor eller via livsmedel och vatten. I vissa fall kan sjukdomar påverka samhället.

Risken att bli smittad av allvarliga sjukdomar är relativt liten i Sverige. Infektioner är trots det fortfarande ett problem både inom och utanför landets gränser och därför arbetar sjukvården och myndigheterna för att förhindra att sjukdomar sprids.

Beredskap inför utbrott
Stora infektionsutbrott kan få svåra konsekvenser för samhället och det finns därför en beredskap för sådana situationer. Ju allvarligare smittorisken är, desto kraftfullare åtgärder.

Ett omfattande arbete görs också för att förebygga smittsamma sjukdomar hos djur för att minska lidandet hos dem och för att de ska får vara friska och må bra. Friska djur underlättar också produktionen av säkra livsmedel och människor skyddas mot sjukdomar som sprids direkt mellan djur och människa.

Du kan läsa mer om landets arbete mot smittsamma sjukdomar hos vårdguiden 1177. Där finns också mer information om specifika sjukdomar.