Björnlandet

Björnlandets nationalpark är en av Sveriges mest värdefulla urskogar. Nationalparkens ekosystem består av en dynamisk variation av naturnischer som sträcker sig från de låglänta gransumpmarkerna till de tallbeklädda bergshöjderna där de tydliga spåren efter skogsbränder berättar om Björnlandets dramatiska historia.

Björnlandet har utrustats för att vara en mycket lättillgänglig nationalpark. Det är möjligt att köra bil hela vägen fram till vändplanen vid huvudentré Angsjön. Där finns ett servicehus med tillgängligt dass och från vändplanen utgår en rampförsedd vandringsled. 

Den rampförsedda vandringsleden sträcker sig drygt 200 meter fram till guldstjärnan och har en maxlutning på 5 %. Längs leden finns en rastplats med vindskydd och eldstad. Längs leden finns också en vevspelare med berättelser om nationalparken. 

Förutom denna korta led erbjuder Björnlandet flera andra vandringsleder av varierande längd på mellan 2.6 och 12 km. Vandringslederna följer ledmarkeringar av olika färger som är enkla att särskilja. Lederna kan dock kombineras efter vandrarens eget val. 

Foto: Lin Kleiven
Foto: Lin Kleiven

I Björnlandet finns två vandringsstugor att övernatta i. I båda stugorna finns sex bäddar och två extra madrasser, samt ytterligare golvutrymme. Stugorna är också utrustade med enkelt husgeråd som kastrull, stekpanna och kaffekittel. 

Stugorna är även utrustade med var sin vedspis med tillhörande instruktioner för eldning. Kom ihåg att hugga och bära in ved till nästa övernattningsgäst. I stugorna finns även fotogenlampor som ska användas med omsorg och försiktighet för att hålla länge. 

Dricksvatten finns att tillgå i de kringliggande bäckarna och sjöarna. Det är humusfärgat men fullt drickbart. Det är också möjligt att bära med sig vatten från kallvattenkällan vid huvudentré Angsjön eller att smälta snö om vintern. 

Övernattningen i vandringsstugorna är gratis men inte bokningsbar. Om bäddplatserna är fulla förväntas de övernattande att lämna plats åt nya gäster åtminstone på golvet. Efter en natt har nya övernattningsgäster förtur. 

Övernattningsstugorna Angsjökojan och Svärmorskojan är dock under vintern bara tillgängliga på skidor eftersom det är förbjudet att köra skoter i nationalparken. Vintertid snöröjs vägen till huvudentré Angsjön av Olofssons Åkeri i Bredträsk. 

Foto: Lin Kleiven
Foto: Lin Kleiven

Förutom vandring och övernattning erbjuder Björnlandets nationalpark även andra
aktiviteter. Bland annat kan besökare spåra olika däggdjur. Detta görs enklast vintertid när spåren är tydligare att följa i snön. 

Även fågelskådning är en aktivitet som Björnlandet lämpar sig väl för. Kring Angsjön är fågellivet rikt, speciellt under islossning och försommaren. 

Från Björnberget har man också en storslagen utsikt över nationalparken med dess olika narurnischer. Björnbergsutsolten nås längs vandringslederna och är mest lättillgänglig under årets snöfria period. 

Foto: Lin Kleiven
Foto: Lin Kleiven

Hitta hit

Från Åsele till huvudentré Angsjö
Huvudentré Angsjön nås från Åsele tätort genom att köra längs väg 92 mot Umeå. Efter 47 km nås en avfartsväg till höger varifrån brunvit skyltning visar vägen mot nationalparken. Från väg 92 är det cirka 24 km grusväg till huvudentrén. 

Från Umeå till huvudentré Angsjö
Huvudentré Angsjön kan också nås i körriktning från Umeå. Från den riktningen nås nationalparken efter cirka 140 km längs först väg E12 till Vännes och därefter väg 92 mot Bjurholm och Fredrika. Efter avtagsvägen till vänster från väg 92 följs en grusväg med brunvit skyltning under cirka 24 km fram till hividentré Angsjön. 

Från Åsele till entré Häggsjö
Från Åsele tätort kan även entré Häggsjö nås. Denna entré nås genom att köra cirka 33 km mot Tegelträsk. Vid Rudolvslund finns en avtagsväg mot Häggsjö varefter skyltningen kan följas. Sträckan inkludear cirka 5 km grusväg. 

Translate the website with Google translate.