Insatser för minskad segregation

Åsele Kommun har tillsamman med 29 andra landsbygdskommuner fått ett statsstöd från Tillväxtverket under 2018-2020 med eventuell förlängning för att motverka segregation i socioekonomiskt eftersatta kommuner.

Stödet i Åsele kommer att användas för att:

  • Förstärka insatser i skolan för att hjälpa och stötta elever med särskilda behov.
  • Förebyggande insatser för barn och unga genom till exempel fler aktiviteter på ungdomsgården, drogfria aktiviteter på skolavslutning och andra tillfällen.
  • Förebyggande insatser inom Individ- och familjeomsorg via till exempel familjestödsutbildningar, samarbeten med polis och andra aktörer
  • Utbildningsinsatser hos personal
  • Extra stöd på SFI-undervisning

Läs mer om stödet hos Tillväxtverket.

Translate the website with Google translate.