Insatser för minskad segregation

Åsele Kommun har tillsammans med 29 andra landsbygdskommuner fått ett statsstöd från Tillväxtverket under 2018-2022 med ytterligare ett års förlängning för att motverka segregation i socioekonomiskt eftersatta kommuner.

Under 2018-2022 har stödet i Åsele använts för att:

 • Förstärka insatser i skolan för att hjälpa och stötta elever med särskilda behov.
 • Förebyggande insatser för barn och unga genom till exempel fler aktiviteter på ungdomsgården, drogfria aktiviteter på skolavslutning och andra tillfällen.
 • Förebyggande insatser inom Individ- och familjeomsorg via till exempel familjestödsutbildningar, samarbeten med polis och andra aktörer.
 • Utbildningsinsatser hos personal.
 • Extra stöd på SFI-undervisning.
 • Folkhälsorapporten blev färdigställd.
 • LUPP-enkäten genomfördes.
 • Projektanställa en folkhälsosamordnare för övergripande strategisk planering.
 • Analysera problem och behov i form av en folkhälsorapport - för att visa på vilka behov som föreligger och huruvida dessa varierar geografiskt och/eller demografiskt.
 • Planera insatser efter behov samt upprätta en folkhälsoplan.
 • Utförande av Ungdomsenkäten LUPP i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. [MUCF]

Under 2023 kommer stödet i Åsele användas för att:

 • Folkhälsosamordnare 50% som fortsätter att arbeta men folkhälsoplanen samt aktivitetssamordning.
 • Projektledare Meningsfull fritid som ska utöva planerade aktiviteter.

Läs mer om stödet hos Tillväxtverket:
Stöd för att utveckla kommuner

Läs mer om Ungdomsenkäten LUPP via MUCF:
Ungdomsenkäten LUPP

Translate the website with Google translate.