Såhär går utredningen till

Visselblåsarfunktionen bemannas av HR-chef och kommunchef.

Under utredningen kommer funktionen att ta kontakt med olika befattningshavare inom organisationen. Om det behövs för utredningen kommer kontakter också att tas utanför kommunen. Av integritetskänsliga skäl strävar kommunen efter att inte beblanda fler personer i ärendet än vad som kan anses vara nödvändigt.

Vid misstanke om brott kommer en polisanmälas att göras.

När en anmälan registrerats kommer kommunens visselblåsarfunktion att informera den som anmälan avser, i det fall en eller flera personer finns namngivna. Under vissa omständigheter kan visselblåsarfunktionen vänta med att informera de berörda som anmälan gäller. Det kan exempelvis vara i de fall misstankarna gäller brott och ärendet därför behöver lämnas över till en annan instans.

Utredningsförfarandet ska ske skyndsamt.

Translate the website with Google translate.