Fritids, fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Verksamheten möjliggör för dig som vårdnadshavare att arbeta eller studera. Fritidsverksamheterna finns i anslutning till skolorna och tar emot elever den del av dagen som de inte vistas i skolan och under loven.

E-tjänst för att ansöka om förskoleplats eller fritidshem

Tillsammans med skollagen är läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet verksamhetens viktigaste styrdokument. Fritidshemmen kompletterar skolan och ska stimulera elevens utveckling och lärande, främja allsidiga kontakter och social gemenskap men också erbjuda vila, lek, rörelse och skapande arbete.

Fritids kommer under 2024 att hållas stängd följande dagar: måndag 17 juni samt fredag 16 augusti. Personalen kommer under dessa dagar att arbeta med utvärdering och planering av verksamheten samt utbildning.

Translate the website with Google translate.