Fritids, fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Verksamheten möjliggör för dig som vårdnadshavare att arbeta eller studera. Fritidsverksamheterna finns i anslutning till skolorna och tar emot elever den del av dagen som de inte vistas i skolan och under loven.

Tillsammans med skollagen är läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet verksamhetens viktigaste styrdokument. Fritidshemmen kompletterar skolan och ska stimulera elevens utveckling och lärande, främja allsidiga kontakter och social gemenskap men också erbjuda vila, lek, rörelse och skapande arbete.

Translate the website with Google translate.