Nyheter

Uppläsningsfunktionen "Talande Webb"

Vi arbetar med att tillgänglighetsanpassa verksamheten, både i digital och fysisk form. På vår webbplats har vi kopplat in en funktion som heter "Talande Webb". Det är en uppläsningsfunktion som både läser upp texten och färgmarkerar den, så att det blir lätt att följa med för den som har svårt att ta till sig informationen på vår webbplats. (Till exempel på grund av dyslexi eller om du har annat modersmål än svenska, nedsatt syn eller andra funktionsvariationer.) Du startar Talande Webb genom att klicka på "lyssna" högst upp till höger på webbsidan.

27 augusti 2019