Företagsmöten & event

Frukostmöten
ÅNS arrangerar frukostmöten där intressanta ämnen som berör dig som företagare lyfts upp. För att dessa frukostmöten ska vara relevanta, håller vi oss uppdaterade på de områden som är viktiga för just dig och ditt företagande. ÅNS bjuder in inspirerande företagare och konsulter, som delar med sig av sin expertis, på frukostmötena. Vi bjuder på innehållsrika möten och god frukost. Passa på att mingla och skapa nya kontakter!

Företagarträffar
Det är viktigt att nätverka och träffas för att utbyta erfarenheter med andra företagare. ÅNS anordnar därför träffar nära dig eller besöker ditt företag. För att göra samarbeten mellan företag lättare, förmedlar vi kontakter och följer utvecklingen i de företag som är verksamma i kommunen. Vi bjuder in till lokala träffar för att nätverk och goda relationer skall byggas, både med nya och befintliga företag.

Foto: One day review

Translate the website with Google translate.