22/5 kl 13:50 - Vattenläcka, uppdatering 38

Vattenproverna har kommit tillbaka och visar på att kranvattnet är tjänligt att dricka.

Alla restriktioner är hävda och kranvattnet är tjänligt att dricka. 

Man kan återgå till normalt bruk av vattnet.

Senast uppdaterad den 22 maj 2024

Translate the website with Google translate.