Ändrade åtgärder fr.o.m. 9 februari

Inom Åsele kommuns verksamheter gäller följande.

Vård och omsorg

Våra rutiner inom vård och omsorg och för personal inom dessa verksamheter kvarstår trots avveckling av åtgärder som gällt under pandemin. För även om det sker förändringar i samhället är smittspridning fortsatt hög. Kort sagt så sker inga lättnader av rutiner inom vård och omsorg.

Vi har fortsatt samma rutiner för säkra besök hos våra brukare i boenden för att skydda våra äldre mot smitta. Vi följer Vårdhygiens rekommendationer och har även fortsättningsvis samma rutiner för personal, att munskydd används och basala hygienrutiner följs. Vi uppmanar alla att vaccinera sig för att minska smittspridning och svår sjukdom.

Skola

Skolan kommer att fortsätta hålla på de tidigare restriktionerna p.g.a. rådande smittspridning. Vi kommer att öppna upp successivt. Håll er uppdaterad på www.aselecentralskola.se

Kultur & Fritid

  • Gymmet behöver inte längre ha ett kösystem med lappar
  • Biografen öppnar upp igen
  • Ungdomsgården öppnar fredag 11/2
  • Lokalbokningar kan genomföras utan kvadratmeterregel/begränsningar på antalet personer
  • Simhallen kan öppna så snart reparation är klar (beräknat slutet på februari)

Myndighetsrekommendationer från den 9 februari

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats genom att klicka här.

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.