Ändringar från och med 15 juli

Utvecklingen i pandemin går stadigt åt rätt håll. Smittspridningen och antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19 minskar för varje vecka. Nu har nästan 70 procent av den vuxna befolkningen fått åtminstone en dos vaccin. Sammantaget är smittläget, belastningen på sjukvården och vaccinationsgraden i befolkningen på en nivå som gör att ytterligare restriktioner kan hävas. Därför har regeringen och Folkhälsomyndigheten gjort bedömningen att gå vidare med steg 3 i regeringens plan för avveckling av restriktionerna.

Detta gäller från 15 juli

Långväga kollektivtrafik

Från och med den 15 juli 2021 kan de aktörer som organiserar långväga kollektivtrafik ta emot passagerare med full kapacitet.

För passagerare gäller det dock att fortsatt vara försiktig och vaksam. Res inte om du upplever symptom eller känner dig sjuk. Då bör du stanna hemma, isolera dig och testa dig för covid-19. Att hålla avstånd är även fortsättningsvis en viktig faktor för att undvika att smitta och bli smittad.

Kommuners möjlighet att förbjuda tillträde till vissa platser upphävs

Från den 15 juli 2021 upphävs kommunernas möjlighet att förbjuda tillträde för allmänheten till vissa platser där trängsel kan uppstå. 

Detta har varit ett verktyg för kommuner att använda för att begränsa trängsel på en plats dit allmänheten har tillträde, till exempel en park, en badstrand eller en parkeringsplats, och som kan leda till ytterligare smittspridning i ett läge där smittspridningen är hög.

Folkhälsomyndighetens beslut enligt planen

Enligt regeringens plan för avveckling av restriktioner har även Folkhälsomyndigheten fattat ett antal beslut om anpassningar och avvecklingar av restriktioner under steg 3 i planen. Bland annat tas regleringen om ett visst antal kvadratmeter per person för handelsplatser, gym, museer, nöjesparker med mera bort. Råden om hur exempelvis nöjesparker ska placera sällskap i åkattraktioner tas bort. Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer. Det gäller både inomhus och utomhus. För mer information hänvisas till Folkhälsomyndighetens webbplats.

Nästa steg i regeringens avvecklingsplan, steg 4, planeras till någon gång i september. För att planen för avveckling av restriktioner ska kunna fortgå krävs att smittspridningen och trycket på sjukvården hålls nere och att vaccinationsgraden fortsätter att öka.

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.