Åsele kommuns insatser för att stödja lokala företag

Den 25 mars samlade kommunstyrelsens ordförande Andreas From (s) representanter från kommunfullmäktiges alla politiska partier tillsammans med näringslivschef, kommunchef och ekonomichef för att tillsammans se över och besluta om hur kommunen kan underlätta för våra lokala företag som drabbas av coronakrisen.

Precis som många andra kommuner beslutat kommer Åsele kommun att vid behov kunna bevilja anstånd med betalningar på fakturor för till exempel hyror eller vatten- och avloppsavgifter för företag. Inledningsvis finns, enligt befintliga rutiner, möjlighet för företag som behöver, att söka anstånd om betalning på upp till fyra månader.

Då kommunen själv befinner sig i ett hårt ansträngt ekonomiskt läge där likviditeten, det vill säga pengarna på kontot, är lägre än önskat, kan inte allt för stora avsteg göras. Alla är dock överens om att på mest möjliga rättvisa sätt försöka underlätta för företagen. Andra möjligheter som finns kan vara att kommunen i högre grad göra korta och små upphandlingar där våra lokala företag kan leverera varor och tjänster.

Kommunen kommer att skjuta fram alla icke nödvändiga tillsynsbesök som inte är akuta eller kommer av krav från andra myndigheter. I samband med detta kommer kommunen också att påbörja en översyn av företagstaxorna på återvinningscentralen (verksamhetsavfall) då de behöver justeras. Redan utskickade fakturor kommer att få förlängt betaldatum och inga nya fakturor skickas under våren. Eventuella justeringar utifrån nya kriterier och taxor kommer under senare delen av året.

En annan möjlighet som öppnats upp är att kommunen och Åsele Näringslivsstiftelsen (ÅNS) kan bistå med stöd till konsulthjälp. ÅNS har både projektpengar och statsstöd från Tillväxtverket för näringslivsutveckling. Tillväxtverket har tillfälligt lättat på reglerna för hur stödet får användas och breddar målgruppen till att omfatta företag som normalt inte har rätt till stöd, t.ex. handeln och andra företag som agerar lokalt. Om man som företagare i Åsele kommun behöver hjälp för att planera sin ekonomi, göra ansökningar, söka lån eller stöd ur regeringens krispaket finns möjlighet att få stöd till kostnadsfri rådgivning.

De samlade partierna och kommunen vill också rikta en uppmaning till både företag och invånare i kommunen, att vi alla tillsammans måste tänka extra noga på att under coronakrisen stödja våra lokala företag genom att handla både varor och tjänster hos dem så att företag och arbetstillfällen kan finnas kvar.

Kontaktuppgifter till Åsele Näringslivsstiftelse
Calle Birgersson, näringslivschef

calle.birgersson@asele.se
Mobil: 070 - 271 59 32

För dig som är företagare, läs mer på www.verksamt.se - där finner du samlad information med många bra tips. 

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.