Barn och Utbildning informerar inför vecka 12

Från och med måndag 22 mars återgår klass 6 och 9 till platsförelagd undervisning på skolan. Klass 7 och 8 fortsätter fjärrundervisning hela vecka 12, förutsättningarna är detsamma som tidigare.

Vårdnadshavare! Ni som har beställt lunchlådor måste komma ihåg att hämta dessa åt era barn. Var annars snälla och avbeställ om ni inte ska ha lunchlådor längre.

För att fjärrundervisningen ska fungera så bra som möjligt bör vårdnadshavare och elever vara väl införstådda med de regler som gäller vid fjärrundervisning. Därför finns en önskan från skolan att vårdnadshavare och elever läser igenom dessa regler tillsammans ännu en gång. Läs mer om regler vid fjärrundervisning

Elever som har fjärrundervisning ska under skoltid delta på sina lektioner hemifrån och inte vara hos kamrater. Vid problem, kontakta klassmentor.

Inga nya konstaterade positiva fall av covid-19 har inkommit rörande Barn och utbildningsverksamheter. Kom ihåg att meddela oss om någon i familjen har testat positivt. Det är viktigt för att kunna motverka smittspridning. Dessutom bör alla barn i ett hushåll stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon väntar på provsvar för covid-19. Det gäller barn från förskola till gymnasieskola. Det gäller även yngre barn med symtom som inte provtas om familjen har varit i kontakt med någon med misstänkt covid-19.

I slutet av februari infördes i Västerbottens län skärpta rekommendationer som en förstärkning till de nationella råden. Dessa förlängs nu till och med den 18 april 2021. https://www.1177.se/Vasterbotten/aktuellt/nya-rekommendationer-i-vasterbotten/

// Skolledningen

Foto: August de Richelieu, pexels.com

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.