Brandvarnarens dag

Den 1 december uppmärksammas Brandvarnardagen – en dag då allmänheten uppmanas att testa sina brandvarnare för att kontrollera att de fungerar.

Årligen inträffar cirka 20 000 – 24 000 bostadsbränder i Sverige och 85 procent av de som omkommer eller skadas svårt av brand gör det i sitt hem. En tredjedel av alla bostadsbränder startar i köket och december och januari är de månader då flest spis- och eldstadsrelaterade bränder uppstår

Så testar du din brandvarnare

Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen, då kontrolleras hela brandvarnarens funktion, inte bara batteriet. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren.

När det är dags att byta batteri avger brandvarnaren en kort signal ungefär en gång per minut. Ha gärna ett batteri i reserv hemma så att du kan byta direkt när det blir aktuellt.

Brandskyddsföreningens bästa brandvarnartips:

  • Placera brandvarnaren i taket, läs också alltid tillverkarens anvisningar om placering.

  • Ha minst en brandvarnare per våningsplan. Det bästa är om de är seriekopplade, vilket innebär att alla brandvarnare piper oavsett var i huset det brinner.

  • Se till att dina brandvarnare har standardmärkningen SS-EN 14604.

  • Placera brandvarnare i eller intill sovrum och tänk på att dörrar och väggar dämpar ljudet. Låt dörren till sovrummet vara öppen så du hör om det larmar när du sover.

  • Glöm inte brandvarnare i stugan och båten – och ta gärna med en resebrandvarnare på resan.

  • Se till att få en gratis sms-påminnelse när det är dags att testa brandvarnaren. Se MSB och registrera dig.

Fler tips

Läs gärna mer om Brandskyddsföreningens Goda Råd-blad om brandvarnare.

Se brandskyddsföreningens information om hur du undviker brand i hemmet.

Ta gärna också del av Brandskyddsföreningens webbutbildning om brandsäkerhet i hemmet. Utbildningen är gratis.

Läs mer på brandskyddsföreningens webbplats genom att klicka här

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.