Civilministern på besök i Lycksele

Inlandskommunerna räcker upp handen för att vara pilotregion för regeringens möjliga insatser som rör kommunal service och kapacitet. Region 10 består av 10 kommuner i Västerbotten och Norrbottens inland i som samverkar (Arvidsjaur, Arjeplog, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele)

Måndag den 6 maj besöker civilminister Erik Slottner Lycksele. Där träffar han representanter från några av de tio kommunerna.  Region 10 har skickat en skrivelse till regeringen för att förklara att kommunerna vill bidra till utredningens föreslagna pilotstudier med glesbygdskommuners perspektiv: Detta för att utveckla kommunal service och samverkan.

 

Ökad förståelse för mindre kommuner

Region 10 vill skapa bättre förståelse nationellt för de utmaningar som små kommuner har. Inlandets företrädare vill även lyfta frågan om nationell samordning kring det fortsatta digitaliseringsarbetet.

 

Inlandskommunerna vill medverka i två av de tre pilotstudier som utredningen ”Steg mot stärkt kapacitet ”, SOU 2024:6, föreslår. Utredningen har tittat på möjligheten för små kommuner att stärka sin kapacitet genom samverkan eller sammanläggningar.

 

Utvecklingsarbete som görs i en mindre kommun kan komma många fler till del eftersom resurserna är begränsade och samverkan över kommungränser en förutsättning för verksamheterna.

 

”Om en metod utvecklas i en liten kommun kan den skalas upp även i en större kommun. Därför passar det särskilt bra att göra pilotstudier just här” säger Christer Normark, kommunchef i Lycksele.

 

”Bredden av arbetsuppgifter och ansvar är stor för den lilla kommunens medarbetare, vi arbetar som generalister utan specialister och utvecklade stödfunktioner. Utvecklingsarbete är svårt att prioritera”, förklarar han.

 

”De förslag som utredarna lämnat för att hjälpa de minsta kommunerna att stärka sin utvecklingskapacitet är både relevanta och nödvändiga. Vi behöver detta för att utveckla vår region och den gröna omställningen som gagnar hela landet” säger Eleonore Hedman, kommunchef Norsjö.

 

Många beslutsfattare kämpar för att hitta lösningar som fungerar i glesbefolkade områden.  Att leverera likvärdig vård, skola och omsorg i hela landet är ett viktigt samhällsuppdrag

Samarbetet över kommungränser pågår redan, men kan snabbas på med hjälp av gemensamma studier där välfärdsvinster finns att hämta.

 

Civilministern finns att möta på Lycksele Bokhandel kl. 15.00-16.00

 

På mötet deltar:

Dorotea: Olli Joenväärä, kommunchef

Lycksele:  Roland Sjögren, KSO, Christer Normark, kommundirektör, Ann-Charlotte Liljeström (S)

Malå:   Lennart Gustavsson, KSO

Norsjö:  Eleonore Hedman, kommunchef

Sorsele: Kjell Öjeryd, KSO

Storuman: Ulrik Dahlgren, KSO

Vilhelmina: Andreas Eliasson, KSO

 

Kontaktperson: 

Roland Sjögren (KD)

Kommunstyrelsens ordförande / Kommunalråd

Lycksele kommun - Liksjuon kommuvdna

Tfn: +46 070-325 02 76

Mailadress: roland.sjogren@lycksele.se

 

Jenny Lundqvist, Koordinator R10, jenny.lundqvist@lycksele.se

Senast uppdaterad den 6 maj 2024

Translate the website with Google translate.