Covid-testning återinförs för vaccinerade fr.o.m 22 november

Från och med den 22 november rekommenderas återigen du som är vaccinerad att testa dig för covid-19 vid förkylningssymtom.

Eftersom Folkhälsomyndigheten befarar att covidsmittan kommer att öka under december månad rekommenderas nu du som är vaccinerad att testa dig vid förkylningssymtom. Denna rekommendation gäller personer i förskoleklass och äldre och börjar gälla måndag den 22 november.

Covid-19 sprids främst bland ovaccinerade personer. Det är ovaccinerade, i första hand vuxna, som löper den största risken att drabbas av svår covid-19-sjukdom och riskerar att orsaka en belastning på en redan nu ansträngd hälso- och sjukvård. Vaccinerade kan dock smittas och föra smittan vidare även om det är i mer begränsad omfattning än för ovaccinerade.

– Smittspridningen har en tid varit på låga nivåer, och det har inte funnits skäl att provta personer som är vaccinerade mot covid-19. Nu när vi ser en ökad smittspridning i omvärlden och i ett fåtal regioner i Sverige, våra scenarier visar att så också kan bli fallet i hela Sverige i december, och när hälso- och sjukvården dessutom riskerar ökad belastning, behöver vi skruva upp åtgärderna mot smittan. Därför rekommenderar vi nu testning också av vaccinerade, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Det är fortsatt mycket viktigt att du som har symtom på luftvägsinfektion liksom tidigare stannar hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter även vid negativt testsvar för covid-19. Detta då vi har en omfattande spridning av RS-virus. Det gäller både barn och vuxna även om symtomen är milda, och det gäller även vaccinerade.

Läs mer på Folkhälsomyndihetens hemsida eller genom att klicka här

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.