De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari

Folkhälsomyndigheten hemställer till regeringen om att covid-19 ska upphöra att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter har minskat belastningen på samhället. Även om pandemin inte är över är det därför möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 onsdagen den 9 februari. 

Myndighetsrekommendationer från den 9 februari

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Vaccinationerna avgörande för den fortsatta hanteringen av pandemin

Vaccination mot covid-19 ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död. Vaccinerna minskar riskerna för att smittas och att smitta andra. För att upprätthålla vaccinskyddet behöver påfyllnadsdos tas enligt de tidsintervall som rekommenderas för olika grupper.

De ovaccinerade som löper störst risk för allvarlig sjukdom är de som tillhör en medicinsk riskgrupp. Risk för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder. För de i riskgrupp och äldre är det också särskilt angeläget med påfyllnadsdos när det rekommenderas.

Läs mer om vad som händer den 9 februari på Folkhälsomyndighetens webbplats genom att klicka här.

För vår kommun innebär det även:

  • Gymmet behöver inte längre ha ett kösystem med lappar
  • Biografen öppnar upp igen
  • Lokalbokningar kan genomföras utan kvadratmeterregel/begränsningar på antalet personer
  • Simhallen kan öppna så snart reparation är lar
Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.