FAQ om fester och studentmottagningar

De närmsta veckorna tar över 100000 gymnasieelever i Sverige studenten! Det är en stor dag och det är helt förståeligt att man som sistaårselev vill fira, men det är smart att göra det på coronasäkert sätt. Fortfarande uppmuntras att så få som möjligt samlas och att hålla avstånd. Vet du inte vad som gäller? Informera dig!

Nej, dessa regleringar gäller inte för privata sammankomster.

Maximalt åtta personer får delta i en fest i en hyrd lokal. Det gäller även om alla deltagare är vaccinerade mot covid-19. Det är den som hyr ut lokalen som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare. Läs mer under Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19

Covid-19 sprids vid nära kontakt och ofta i hemmiljö. För privata sammankomster, som fester, gäller dels den så kallade skyddsplikten i smittskyddslagen, dels Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer som bygger på skyddsplikten. En av rekommendationerna är att umgås i en mindre krets så att antalet nära kontakter minskas så mycket som möjligt. Ju färre som samlas desto bättre. Det innebär att om du ska fira något bör du fira tillsammans med så få som möjligt. Privata fester i hem och trädgårdar omfattas inte av juridiskt bindande regler som kan tillsynas. För vaccinerade gäller samma regler för andra.Läs mer under Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19
Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.