Flera nya åtgärder vidtas den 23 december

Folkhälsomyndighetens nya scenarier tyder på en ökad smittspridning som kan bli omfattande i mitten av januari.

Dina skyldigheter

Alla har ett personligt ansvar att följa allmänna råd och rekommendationer. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Från och med 23 december gäller följande:

Stanna hemma och testa dig om du får symptom på luftvägsinfektion. Det gäller både dig som är vaccinerad och dig som är ovaccinerad. Du som har haft covid-19 under de senaste 6 månaderna eller som är under 6 år behöver i regel inte testa dig för covid-19. Om någon i ditt hushåll får covid-19 behöver även du stanna hemma.

Stanna hemma om du har symtom, även om provsvaret visar att du inte har covid-19. Det minskar spridningen av andra infektioner. Se hur länge du bör stanna hemma på 1177.se

Alla som reser till Sverige rekommenderas testa sig för covid-19 med PCR-test så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Rekommendationen om testning gäller alla från förskoleklassålder och uppåt. Undantag gäller för exempelvis arbetspendlare. Se mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Krav på intyg för utländska medborgare som reser in i Sverige (även de som reser in från nordiska länder). Se mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du som är 18 år eller äldre ska undvika att använda kollektivtrafiken när det kan uppstå trängsel, om det är möjligt. Alternativ kan vara att gå, cykla, åka egen bil eller resa vid en annan tidpunkt.

Använd munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel. Alla bör undvika miljöer med trängsel.

Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.

Du som inte är vaccinerad mot covid-19 rekommenderas även att:

Fortsatt hålla avstånd till andra människor och särskilt undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år eller äldre. Dessa råd gäller inte för personer som är under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Utbildningar för vuxna

Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.

Idrott och fritid

Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.

Åtgärder för minskad trängsel

För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.

Allmänna råd till serveringsställen

Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen och avstånd mellan olika sällskap krävs. Sällskap maximalt 8 personer, anvisade sittplatser.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 20 personer tillåts bara sittande gäster, oavsett om vaccinationsbevis används.

Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.

Vid tillställningar på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Inför kommande högtider

Julavslutningar och liknande kan genomföras om åtgärder vidtas för att minska risken för smittspridning i samband med evenemanget.

Fira med extra omtanke. Planera för ett smittsäkert firande och var beredd på att snabbt ställa in vid symptom.

Förväntade restriktioner från och med 24 december:

 • Maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
 • Krav på negativt covidtest som är max 48 timmar gammalt för utländska medborgare som reser in i Sverige. Gäller från 12 års ålder.

Vaccination mot covid-19 – Skydda dig själv och andra

Pandemin är inte över – vaccination är vägen framåt.

 • Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccinationerna minskar också smittspridningen i samhället.
 • Fler behöver vaccinera sig för att vi tillsammans ska kunna återgå till en normal vardag och ett samhälle utan restriktioner.
 • Vänta inte med att vaccinera dig mot covid-19. Genom att vaccinera dig kan du skydda både dig själv och andra. Det är det viktigaste du gör.
 • Du rekommenderas att vaccinera dig även om du haft covid-19.
 • Alla som är 12 år eller äldre erbjuds vaccination mot covid-19.
 • Flera grupper erbjuds en tredje dos vaccin som påfyllnad, se aktuella grupper på 1177.se. Det ska gå minst fem månader mellan den andra dosen och påfyllnadsdosen om du är född 1956 eller tidigare. Du som är född senare ska vänta sex månader efter dos två.
 • Vaccineringen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringar. Vaccinering mot covid-19 är frivillig och gratis.
 • Alla vaccinerna är effektiva och skyddar mot covid-19. Vi använder bara mRNA vaccin men du kan inte välja vilket vaccin du får.

Mer information finns på folkhalsomyndigheten.se, 1177.se och krisinformation.se

Mildra effekterna av pandemin

Provtagning, smittspårning och vaccinering är ett led i arbetet att minska spridningen av covid-19 Ditt val gör skillnad - tillsammans bromsar vi smittan! Var källkritisk. Agera utifrån korrekt och saklig information.

Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten genom att klicka här

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.