Förlängda rekommendationer till den 18 april 2021

I slutet av februari infördes i Västerbottens län skärpta rekommendationer som en förstärkning till de nationella råden. Dessa förlängs nu till och med den 18 april 2021. Bakgrunden är det allvarliga smittläget och en kraftig påverkan på sjukvården.

På grund av hög smittspridning av covid-19 och ett hårt tryck på vården har Västerbottens skärpta rekommendationer förlängts till och med den 25 april 2021. De regionala rekommendationerna är en förstärkning av de nationella råden. Alla har ett personligt ansvar att följa rekommendationerna. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Beslutet om förlängda rekommendationer har tagits av Region Västerbotten i samråd med Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen i Västerbottens län.

– Vi ser inget annat val än att förlänga rekommendationerna, säger Region Västerbottens smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

Läget är allvarligt

– Smittspridningen har minskat sedan införandet av de skärpta rekommendationerna men inte tillräckligt för att återgå till ett normalläge. Vi måste fortsätta hålla rekommendationerna för våra riskgrupper och alla som kan bli allvarligt sjuka eller dö i covid-19 och för att underlätta för vården, säger Stephan Stenmark.

Region Västerbotten har en mycket ansträngd situation för personalen i vården, bland annat har icke akuta operationer ställts in och särskilda covid-avdelningar har öppnat. Stephan Stenmark lyfter också utmaningen med förekomst av olika virusvarianter i länet som påverkar smittspridningen.

– Läget i Västerbotten är just nu mycket allvarligt, det finns inget annat sätt att beskriva det. Smittspridningen är fortsatt hög och det ger tydliga konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för samhället. Att vi fått in den brittiska virusvarianten bidrar påtagligt till smittspridningen och allvaret i situationen, säger Stephan Stenmark.

Förlängda rekommendationer till den 18 april

Fokus i rekommendationerna i Västerbottens län ligger på att träffa få människor och att hålla avstånd:

  • Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du bor med eller en liten krets.
  • Undvik platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel.
  • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och träffa så få som möjligt.
  • Var och en som vistas i Västerbottens län rekommenderas att avstå från alla onödiga resor såväl inom som utom regionen. Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt.
  • Alla födda 2004 och tidigare ska använda munskydd i kollektivtrafiken, oavsett tid eller dag. Detta gäller så länge vi har utbredd samhällsspridning av covid-19 i Västerbotten.
  • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt i inomhusmiljö inte går att undvika och kom ihåg att munskydd inte minskar behovet av avstånd där det går.

– Dessutom bör alla barn i ett hushåll stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon väntar på provsvar för covid-19. Det gäller barn från förskola till gymnasieskola. Det gäller även yngre barn med symtom som inte provtas om familjen har varit i kontakt med någon med misstänkt covid-19, berättar Stephan Stenmark.

Rekommendationen om barn i hushåll började tillämpas i slutet av februari men stod inte med i de tidigare rekommendationerna. Det läggs nu med som ett tillägg som gäller till och med den 18 april.

Se relaterat material för rekommendationerna i PDF-format.
Läs mer här: 1177.se/vasterbotten/skarpta-rekommendationer

 

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.