Fortsatt fjärrundervisning vecka 11

Eleverna i årskurs 6-9 kommer att ha fortsatt fjärrundervisning under vecka 11 och förutsättningarna är desamma som tidigare.

Viktigt!

För att fjärrundervisningen ska fungera så bra som möjligt bör vårdnadshavare och elever vara väl införstådda med de regler som gäller vid fjärrundervisning – För att ta del av dessa, se skolans webbplats.

Därför finns en önskan från skolan att vårdnadshavare och elever läser igenom dessa regler tillsammans ännu en gång.

Uppdatering av läget sker senast i slutet av vecka 11.

Kom ihåg: Det är allas ansvar!

Fortsätt följ rekommendationerna: stanna hemma om du är sjuk (även vid milda symtom), håll avstånd, tvätta händerna och testa dig om du har symtom.

Skolledningen

Foto: Marc Thele

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.