Frågor och svar om vaccin

Det kommer just nu många frågor om vaccinering mot covid-19. Det är framför allt Region Västerbotten som ansvarar för vaccinationen. Den bästa informationen finns att få deras webbplats 1177.se.

Folkhälsomyndigheten har gjort en prioriteringsordning för i vilken ordning olika grupper ska vaccineras och Region Västerbotten har gjort en preliminär tidsplan (se längst ner på sidan).

Hur tidsplanen kan hållas beror mycket på tillgången på vaccin och kan snabbt ändras. För att få den senaste informationen och svar på olika frågor är det bra att följa Region Västerbotten på Facebook och informationen på 1177.se. 

Vi ber er att inte kontakta vården för bokning av vaccination. Det går inte att boka tid för vaccinering i dagsläget.

Här hittar du information om vaccinering på 1177.se

Här hittar du Region Västerbottens Facebook-sida.

Här är svaren på några av de vanligaste frågorna just nu:

Källa: 1177.se

Fråga: När kan jag vaccinera mig?
Svar: Det beror på vilken grupp du tillhör. Titta på den preliminära tidsplanen (bilden) men tänk på att den är preliminär och kan ändras med kort varsel.

Fråga: Kan jag boka tid för vaccination?
Svar: Nej, det går inte att boka tid än. Region Västerbotten återkommer med information om hur du bokar när det är aktuellt.

Fråga: Hur kallas jag som är 65+?
Svar: Alla som är födda 1956 och tidigare kommer när det är dags får du ett personligt informationsbrev som beskriver vad som gäller hem i brevlådan. Innan dess behöver du inte göra något. 

Fråga: Vad gäller om jag inte har Bank-ID?
Svar: Du kommer att kunna boka tid även utan Bank-ID. Region Västerbotten återkommer med information om hur.

Fråga: Ska jag vaccinera mig även om jag har haft covid-19?
Svar: Ja, du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19.

Fråga: Om jag bor ihop med en person som är i riskgrupp eller 65+, räknas jag då i samma fas?
Svar: Nej, du tillhör din ”egen” fas.

Fråga: Jag jobbar inom barnomsorgen. Räknas jag till personer som jobbar inom vården eller omsorgen i fas 2?
Svar: Nej, förskolepersonal räknas inte som omsorgspersonal även om ordet barnomsorg indikerar det.

Fråga: Vilka vaccinationer pågår just nu?

Svar: Region Västerbotten följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och riktlinjer för vaccinationen.

Under fas 1 vaccineras:

  • Du som bor på och är personal på särskilt boende för äldre.
  • Du som har hemtjänst, hemsjukvård eller är 18 år eller äldre och bor med någon som har det.
  • Du som är prioriterad sjukvårdspersonal.
  • Du som arbetar inom hemtjänst och hälso- och sjukvård i hemmet.

Vaccinering sker i hemmet, på de särskilda boendena, sjukhus eller på hälsocentral beroende på vilken grupp du tillhör.

Fas 2 beräknas starta under februari

Vänta gärna med att kontakta läkare för frågor om medicinska skäl som kan vara hinder för vaccination. När det närmar sig din tur att boka tid för vaccination är det lättare att ge heltäckande svar på medicinska frågor.

Fråga: Jag har en allergi. Kan jag vaccinera mig?

Svar: Nästan alla som har en allergi kan vaccinera sig. Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion som krävde vård på sjukhus kan rådgöra med en läkare innan vaccinationen. Detsamma gäller om du tidigare har fått en så kraftig reaktion efter en vaccination att du har behövt söka vård.

Senare i texten kan du läsa mer om den allvarliga allergiska reaktion som kallas anafylaktisk chock.

Fråga: Jag är yngre än 70 år och har en sjukdom som gör att jag har ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Hur får jag veta när jag kan vaccinera mig?

Svar: Det är din region som ansvarar för vaccinationerna. I texten Vaccination mot covid-19 kan du läsa mer om vilka som erbjuds vaccin i din region just nu. Se till att du har valt rätt region högst upp på sidan.

Fråga: Jag har kraftigt nedsatt immunförsvar. Kan jag vaccinera mig?

Svar: Du kan vaccinera dig, men det kan vara så att vaccinet inte ger lika bra effekt som annars. Diskutera med din behandlande läkare om du undrar hur du ska göra.

Fråga: Jag använder blodförtunnande läkemedel? Kan jag vaccinera mig?

Svar: Ja, det kan du. Men berätta för den som ska vaccinera dig att du använder blodförtunnande läkemedel. I hälsodeklarationen som du fyller i innan vaccinationen ställs också frågan. Du och den som ska vaccinera dig kan bland annat behöva diskutera när på dagen du ska vaccinera dig, beroende på vilket eller vilka läkemedel du använder.

Fråga: Jag försöker bli gravid, kan jag vaccinera mig?

Svar: Du som planerar en graviditet bör vaccinera dig först, innan du försöker bli gravid. Då har du skydd mot sjukdomen om du blir gravid.

Det finns hittills inte något som tyder på att fostret eller den som är gravid påverkas negativt av vaccinationen. Du behöver därför inte oroa dig om det visar sig att du var gravid utan att du visste om det när du vaccinerar dig. Däremot behövs det mer kunskap för att kunna rekommendera vaccination generellt till gravida. Läs mer om graviditet och covid-19.

Om vaccinet

Fråga: Kan jag välja vilket av vaccinen jag får?

Svar: Nej, du kommer inte att kunna välja vaccin. Sådant som påverkar vilket vaccin du får är följande:

  • Hur många doser regionerna får av de olika vaccinen.
  • När vaccinet kommer till regionen.
  • Hur gammal du är.

Du som är över 65 år rekommenderas inte alla vaccin.

Du kan läsa mer om vaccin mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Alla frågor och svar hittar du på 1177 Vårdguiden Västerbottens webbplats. 

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.