Friskförklarade äldre och avslutad smittspårning v.3

Alla våra äldre är friskförklarade på berörd avdelning på Åseborg och vi har nu avslutat all kohortvård. Smittspårning är avslutad och med lättnad återgår vi försiktigt till mer ordinarie verksamhet.

Äldreomsorgen tackar all personal inom alla verksamheter för alla fina insatser och varma engagemang. Anhöriga och allmänhetens stöd och omtanke har varit så värdefullt för oss alla under denna tuffa tid.

Vidare är vi nu klara med 1:a vaccinationsdosen av äldre på Åseborg, Tallmon, LSS gruppboendena Fågelstigen och Borgen samt 39 stycken av vår personal. Allt har löpt på smidigt och effektivt och alla mår bra efter första dosen av Pfizers vaccin Cormirnaty. Veckans leverans är därmed hanterad. Vaccineringen fortsätter nästa vecka och då med Fredrika i fokus.

Vaccinering dos 2 påbörjas om fyra veckor och vid slutet av mars räknar vi med att alla våra riskgrupper och personal har har skydd av vaccinet. Vi är även fortsättningsvis försiktiga och håller de skärpta Basala Hygien rutiner från Vårdhygien, Smittskydd samt följer FHM rekommendationer, då risk för smitta fortfarande är överhängande och smittan finns bland oss i samhället.

Även när vaccinering är påbörjad och en del av befolkningen har ett skydd från vaccin så är Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hindra smittspridning, följ utvecklingen och fortsätt att:

  • stanna hemma om du är sjuk

  • hålla avstånd till andra människor

  • tvätta händerna ofta.

Fortsätt att skydda dig själv och andra!

Bilderna är från gårdagens firande med våra äldre vid vaccineringen på Åseborg.

 

 

 

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.