Grundlärarprogrammet - fritidshem

Hösten 2024 erbjuder Umeå två varianter av grundlärarprogrammet för lärare i fritidshem.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem fokuserar på arbetet att stimulera elevernas lärande och utveckling samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

Du lär dig att stödja och stimulera barn och ungas lärande före, under och efter skoldagen.

När du är klar med utbildningen kan du arbeta med barn och ungdomar från åldrarna 6 till 13 år!

Klicka här för att läsa mer

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.