Har du behov av barnomsorg om förskola/fritidshem, grundskola måste stänga med anledning av virussjukdomen covid-19?

Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

Omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet. Hur ser processen ut- vem gör vad?

 1. Åsele kommun
  - ska vid stängning informera vårdnadshavare om att omsorg finns enligt förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Vår informationskanal vid stängning är i första hand Tempus.

 2. Vårdnadshavaren
  - för en dialog med sin arbetsgivare om du som vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.
  - ansvarar för att på egen hand ordna omsorg.
  - om inte omsorg kan ordnas på annat sätt, anmäler vårdnadshavaren sitt behov av omsorg till Åsele kommun, se under länkar.

  Mer information:
  https://www.msb.se/contentassets/80ac968de6754c0095f305cfcad18448/informationsblad-till-vardnadshavare.pdf

 3. Verksamhetsutövare/arbetsgivare
  - gör en bedömning av om den bedriver samhällsviktig verksamhet som omfattas av föreskriften MSBFS 2020:3. Bedömningen om vad som är samhällsviktigt ligger hos respektive organisation/företag. De ska inte lämna in denna bedömning till någon. Arbetsgivaren gör en bedömning av vilken verksamhet inom den egna samhällsviktiga verksamheten som är prioriterad och vilken personal man behöver för att klara detta, det vill säga verksamhetens behov av personal och nyckelkompetens samt den enskilde vårdnadshavarens betydelse för att upprätthålla den på en acceptabel nivå.

  Mer information:
  https://www.msb.se/contentassets/7150bbade82c4bd18d9d162556387121/informationsblad-till-verksamhetsutovare.pdf
  https://www.msb.se/contentassets/0607c97a1b3f4692b80372c68d9a6d7a/stod-till-verksamhetsutovare----ar-min-verksamhet-samhallsviktig-vid-en-stangning-av-forskola-fritidshem-eller-annan-pedagogisk-verksamhet.pdf

 4. Åsele kommun
  -beslutar om vem som ska erbjudas omsorg. Om Åsele kommun är osäker på om vårdnadshavaren arbetar inom samhällsviktig verksamhet får den, om det är nödvändigt, begära att behovet styrks med intyg från verksamhetsutövaren.

 5. Beslut
  - Åsele kommun meddelar beslut om barnomsorg till vårdnadshavaren och var barnet/eleven kommer att vistas under stängning.

 

Klicka här för att ladda ner blankett för att ansöka om plats (PDF)

 

Länkar
krisberedskap.nu
folkhalsomyndigheten.se
msb.se

 

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Kontakt

Rektor F-9
Åsele Centralskola, Fredrika Skola
Elevhälsochef
Susanne Sjölund
Tel: 0941-141 03
susanne.sjolund@asele.se

Rektor Förskola/Fritidshem
Anita Eriksson
Tel: 0941-141 04
anita.eriksson@asele.se

Skolchef/Rektor Lärcentrum/Vux
Yvonné Nordlander
Tel: 0941-141 05
yvonne.nordlander@asele.se

Reception
Mona Strömqvist-Bengtsson
Tel: 0941-141 00
mona.stromqvist-bengtsson@asele.se

Studie- & yrkesvägledare
Tomas Lilja
Tel: 0941-141 13
Tis-tors 08.00-15.00
tomas.lilja@asele.se

E-post: bou@asele.se
Fax: 0941-141 01

Translate the website with Google translate.