Internationella urfolksdagen

Idag, den 9 augusti firar vi den internationella urfolksdagen!

Visste du att Åsele är en samisk förvaltningskommun?

Åsele är en gammal samisk plats. Förr i tiden var det en kyrk- och marknadsplats för samer, därav namnet Sjeltie. På Åseles kommunvapen ses en ren och i Åsele kommuns logotyp syns renhorn, så den samiska kopplingen är tydlig.

Övrig information om urfolk

Det finns ca 370 miljoner urfolk i 90 olika länder i världen. I 1977 blev samernas ställning som urfolk bekräftade av Sveriges Riksdag.

Vad är ett urfolk?
FN:s definition av urfolk (enligt Cobo-studien) säger att urfolk är de som..

- har en historisk kontinuitet med samhällen i det territorium som senare invaderades eller koloniserades av andra.

- anser sig själva skilda från den allmänna befolkningen som nu lever i detta territorium.

- strävar efter att bevara, utveckla och överföra sitt traditionella territorium och sin etniska identitet till framtida generationer.

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.