Konstaterad smitta inom äldreomsorgen

Vi har konstaterad smitta på en avdelning inom Åseborgs särskilda boende för äldre. Alla berörda äldre på avdelningen och deras anhöriga är informerade. Vi undanber oss att besök som inte är absolut nödvändiga sker på våra äldreboenden i det läge som råder nu.

Under helgen har vi fått provsvar med konstaterad covid-19. Alla äldre på berörd avdelning samt personal har provtagits och kommer provtas återigen allt enligt rutiner från Smittskydd. 

Vi har ett bra och nära samarbete med Smittskydd och Vårdhygien, vi följer deras råd och beslut allt enligt rutiner som föreligger. 

Vi har genomfört ett antal åtgärder för att förhindra fortsatt spridning och säkra att äldreomsorgen fungerar. Den äldre med konstaterad smitta är isolerad i sin lägenhet och får så kallad ”kohort-vård”, vilket betyder att endast viss personal sköter om den äldre. Mat kommer tillsvidare att serveras på den äldres rum. Övriga äldre på avdelningen kommer att vistas i sina lägenheter och även alla deras måltider serveras i deras lägenheter. Inga allmänna utrymmen används på berörd enhet.

All personal har noga gått igenom rutiner från Smittskydd och Vårdhygien när det gäller basala hygienrutiner samt att hindra smittspridning. De är även utbildade i att hantera skyddsutrustning och kohort-vård.

- Mycket tråkiga nyheter har nått oss att pandemin drabbat vår äldreomsorg. Vi gör allt vi kan för att begränsa spridningen och har mycket god tilltro till våra medarbetare och våra rutiner för att klara detta, säger Eva-Lena Johansson, socialchef Åsele kommun och fortsätter:

- Detta är en påminnelse till oss alla att smittspridning pågår i vårt samhälle och vi alla måste hjälpa till att hålla smittspridning nere för att inte förvärra situationen. Var rädd om er och följ rekommendationer som är till för att skydda inte bara oss själva utan också våra sköra och svaga.  

 

 

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.