Lägesuppdatering om äldreomsorgen och vaccinering

Lägesuppdatering vecka 2 om smittläget inom äldreomsorgen med sorgligt besked att en av våra äldre med konstaterad covid har avlidit. Våra tankar går till de anhöriga. En äldre vårdas fortsatt enligt kohortprincipen och har stabilt hälsoläge. Två medarbetare är hemma i väntan på återgång i arbete.

Vi utför kontinuerliga screeningar både på personal och de äldre så länge risk finns för fortsatt smittspridning.

Inget ytterligare utbrott av smitta har skett inom andra avdelningar. Virusinfektioner är mycket påfrestande och allvarliga för våra äldre och vi gör allt vi kan för att hindra smittan få fäste i våra verksamheter. 

Vaccinering mot covid-19 inleds nu i januari och pågår fortsättningsvis i takt med att vaccin tilldelas kommunen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i nära samarbete med Åsele Sjukstuga. Kommunen ansvarar för att vaccinera grupperna i fas 1 och delvis i fas 2. Vaccinering sker under vecka 3 och 4 på våra särskilda boenden, berörda inom hemsjukvård och personal. Åsele Sjukstuga kommer därefter fortsatt vaccinera personal och hemtjänstbrukare. Alla berörda i fas 1 och 2 får direkt information från närmaste vårdkontakt eller arbetsledning vad som gäller för respektive person.

Till övriga medborgare i samhället ansvarar Region Västerbotten för vaccinering, mer information kommer till allmänheten om vad som gäller, när vaccinering påbörjas och hur den kommer att gå tillväga.

Även när vaccinering är påbörjad och en del av befolkningen har ett skydd från vaccin så ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas för att hindra smittspridning. Följ utvecklingen och fortsätt att:

  • stanna hemma om du är sjuk
  • hålla avstånd till andra människor
  • tvätta händerna ofta.

Fortsätt att skydda dig själv och andra!

 

Foto: Mirko Sajkov

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.